תקנון ומדיניות משלוחים

תקנון ומדיניות משלוחים

אתר אינטרנט זה (להלן: האתר) שמופעל ע"י להב תאורה הינו אתר מסחר אלקטרוני. התקנון רשום בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לנשים ולגברים כאחד. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ובכל זמן ע"י שיקול דעתה הבלעדי של להב תאורה. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באמצעות טופס מקוון באתר ו/או בטלפון ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין להב תאורה. כל שימוש באתר מהווה את הסכמתך לקבל את התקנון ולנהוג לפיו, לכן במידה שאינך מסכים לתנאי מתנאיו הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. תמונות המוצרים המופיעות באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל. להב תאורה מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטי הלקוח ובפרטי כרטיס האשראי שלו מעבר לצורכי ביצוע המכירה שלשמה ניתנו הפרטים הללו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר ללא קבלת אישור לכך מראש מלהב תאורה.

ביצוע הזמנות ותשלום 

זכאות להשתמש באתר תהא לכל אדם שאינו קטין (מעל גיל 18), בעל חשבון בנק פעיל בישראל ובעל תא דואר אלקטרוני. קטין שהשתמש באתר – יראו את השימוש באתר כאילו קיבל אישור מהאפוטרופוס. במידה שימסור הלקוח פרטים לא נכונים או כוזבים אודותיו או אודות כרטיס האשראי, לרבות מספר כרטיס, תוקף כרטיס, ת.ז., כתובת או כל פרט אחר שלא יאפשר ללהב תאורה לבצע את העסקה, אזי תראה להב תאורה בעסקה חסרת כל תוקף ולא תהיה מחוייבת כלפי הלקוח בשום תנאי ואף תהיה רשאית להגיש תביעה בגין הוצאות טיפול. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. העסקה תחשב כמושלמת וסופית רק לאחר קבלת התשלום או אישור החיוב ע"י חברת כרטיס האשראי. טרם מימוש תנאים אלו, אין כל התחייבות מצד להב תאורה לביצוע העסקה או לאספקת הסחורה, אולם במקרה של בעיות בחיוב כרטיס האשראי ייצור נציג להב תאורה קשר עם הלקוח לפי הפרטים שהלקוח סיפק.

חוקי כרטיסי אשראי והצהרות משפטיות 
הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל"רכישה מרחוק" ו/או "רכישה טלפונית" ו/או "עסקת אינטרנט". במקרה שרוכש יבצע "הכחשת עסקה" בפניה לחברת כרטיסי אשראי ויזוכה על ידי חברת כרטיסי אשראי, במידה שלהב תאורה תוכיח כי כן קיבל את המוצר לכתובת אותה ביקש לקבל ולמעשה יתברר כי השתמש בפעולת החוק שנועד לטובתו שלא בתום לב, אזי שבמקרה כזה תהא להב תאורה או מי מטעמה רשאים לתבוע פיצויים בגין האמור ללא צורך בהוכחת נזק. במידה ומוצר התקבל בפועל אצל רוכש, אולם זה פנה בדרישה לחברת כרטיסי אשראי לביטול חיוב כרטיס האשראי בגין עסקה זאת מכל סיבה שהיא – הדבר לא יהווה הסכמה של להב תאורה לביטול זה ותאפשר ללהב תאורה לדרוש ולתבוע את כספה באופן בו הביטול עצמו והסכום שיוחזר לרוכש יהפוך לשטר חוב שלו כלפי האתר. ללקוח לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי להב תאורה שתהא מעבר לסכום רכישת הסחורה בפועל. הצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי עליו יידונו הצדדים אם בהסכמה ו/או במידה ויהא וויכוח או תביעה בין הצדדים.

ביטול עסקה 
להב תאורה עושה את כל המאמצים האפשריים כדי לספק ללקוח מידע אמין ומעודכן באתר לגבי המוצרים. היה ונפלה טעות לגבי זמינות של מוצר מהמלאי או לגבי מחירו של המוצר, לרבות טעויות הקלדה או מחיר לא מעודכן, רשאית להב תאורה לבטל את העסקה. במקרה זה ייצור נציג להב תאורה קשר עם הלקוח ויודיע לו על ביטול העסקה ו/או יציע לו עסקה לפי התנאים המתוקנים והעדכניים. הלקוח רשאי לבטל עסקה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הסחורה או מסמך הגילוי, לפי המאוחר מביניהם, ובתנאי שהסחורה תוחזר ללהב תאורה כחדשה, לא נעשה בה שימוש ולא נפתחה אריזתה המקורית. כמו כן לא ניתן להחזיר מוצרים שיוצרו, נחתכו או הורכבו במיוחד לפי בקשת הלקוח. ביטול העסקה יכובד רק לאחר קבלת הודעה רשמית ע"י הלקוח, שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני. לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, רשאית להב תאורה לגבות דמי ביטול של עד 5% ממחיר המוצר שנרכש (כולל דמי משלוח והוצאות אחרות שהן תוצאה של ביצוע העסקה) או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. על הלקוח חלה החובה לשלוח את המוצר חזרה ללהב תאורה. במקרה של פגם בסחורה שנרכשה או במקרה שהסחורה שסופקה לא תואמת למפרט שהובטח ללקוח בעת ביצוע הרכישה רשאי הלקוח לבטל את העסקה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הסחורה או מסמך הגילוי, לפי המאוחר מביניהם. ביטול העסקה יכובד רק לאחר קבלת הודעה רשמית ע"י הלקוח, שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני. על הלקוח להחזיר ללהב תאורה את הסחורה במצב חדש ככל האפשר במידת הסבירות באריזתה המקורית ומבלי שנגרם לה נזק משמעותי. חלה על להב תאורה החובה לשלם את דמי ההובלה של הסחורה בחזרה למחסני להב תאורה במידת הצורך. להב תאורה מצידה תיתן ללקוח זיכוי כספי לפי התעריף ששילם הלקוח על העיסקה. שים לב: במקרה שנגרמה לסחורה שהוחזרה ללהב תאורה נזק משמעותי אצל הלקוח (לרבות סחורה שכבר הייתה פגומה לפני שהתקבלה אצל הלקוח), רשאית להב תאורה לתבוע מהלקוח את הערך של הנזק שנגרם. במקרה שהסחורה הוחזרה בטענה שיש בה פגם ולאחר בדיקה של להב תאורה התברר שהיא תקינה והטעות היא בידי הלקוח (עקב שימוש לא נכון וכיו"ב), רשאית להב תאורה לתבוע את כל ההוצאות הקשורות להחזרה, לרבות דמי משלוח ועלות בדיקת תקינות הפריט.

אחריות למוצרים 
להב תאורה מתחייבת להעניק אחריות למוצרים במשך תקופת האחריות המצויינת באתר לגבי כל מוצר ומוצר לאחר רכישתו. לא תינתן אחריות למוצרים שנפגעו כתוצאה מתאונה, נפילה, שבירה, שימוש שהינו רשלני, מוטעה או נוגד את הוראות השימוש של המוצר. במקרה של ויכוח בנושא שירות ואחריות לאחר קבלת המוצר מסכימים הצדדים מראש כי בכל מקרה של ויכוח או תביעה כספית, סכום התביעה כלפי להב תאורה לא יוכל לעלות מעבר לסכום מוצר מקביל ותקין על פי ערכו ביום התביעה.

זמן אספקה 
שים לב: ימי שישי, שבתות, ערבי חג ויום ביצוע ההזמנה עצמו אינם נחשבים לימי עסקים. זמני אספקת המוצרים יחושבו החל מרגע אישור העסקה ע"י חברת האשראי או קבלת תשלום מזומן. להב תאורה לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה או אי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון או מפעולות איבה/טרור/מלחמה או שביתות או כל אירוע אחר שאינו בשליטתה של להב תאורה. להב תאורה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לזמני האספקה שצויינו ותפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לפתור את הבעיות שתתעוררנה, וכן במקרים המתאימים תאפשר ללקוח אשר לא קיבל את המוצר לבטל את העסקה ללא גביית דמי ביטול.

תנאים כלליים 
ללקוח לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי להב תאורה שתהא מעבר לסכום רכישת הסחורה בפועל. הצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי עליו יידונו הצדדים אם בהסכמה ו/או במידה ויהא וויכוח או תביעה בין הצדדים. חתימה על קבלת החבילה תהווה אישור לקבלת המוצר. היה ומוצר יגיע כאשר הוא פגום בשל חבטה או סימן של נזק על החבילה, אזי הרוכש יוכל לסרב לקבל את החבילה או להודיע בו בעת ללהב תאורה כדי שזו תקבל החלטה ותייתר ללקוח לפתוח את החבילה טרם יחתום ויאשר את קבלתה בשלמותה. להב תאורה או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז להב תאורה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב לרוכש.

אפשרויות משלוח

1.     שליח עד הבית (עד 2 ק"ג)

אזור שילוח: כל הארץ
זמן משלוח: עד 7 ימי עסקים (מרגע איסוף המשלוח)
משקל מקסימלי למשלוח: עד 2 ק"ג
עלות המשלוח: 30 ש"ח

2.  שליח עד הבית – עד 20 ק"ג:

אזור שילוח: כל הארץ
זמן משלוח:  עד 7 ימי עסקים (מרגע איסוף המשלוח)
משקל מקסימלי למשלוח: עד 20 ק"ג
צורת תשלום: כרטיס אשראי
עלות המשלוח: 40 ₪

לאזורי שילוח חריגים עלול להיות זמני שילוח של בין יום לשני ימי עסקים נוספים.

אפשרויות השילוח יהיו נתונות לשיקול דעתה הבלעדי של לייט שופ.

3.   איסוף עצמאי:

ניתן לאסוף לעגלת הקניות מוצרים ולבקש בשלב של הרכישה לבצע איסוף עצמי ללא חיוב.

החלפת\החזרת מוצרים

בהתאם לחוק, ניתן להחזיר מוצרים חדשים לחלוטין אשר לא נעשה בהם שימוש ובאריזתם המקורית בלבד תוך 14 יום ובהצגת חשבונית עסקה.

לא ניתן להחזיר נורות ומוצרים שנחתכו לפי מידה.

– בביטול עסקה יקוזז מהסכום 5%-8%.
– ניתן להחזיר מוצרים חדשים לחלוטין באריזה מקורית ושלמה, ללא קיזוז בתמורה לשובר זיכוי עד 90 יום.

אחריות

כל אחריות בהצגת חשבונית קניה בלבד ובהנחה שנעשה שימוש סביר במוצר, ללא חשבונית אין באפשרותינו לכבד אחריות כלשהי.

אחריות החלפה – המוצר יוחלף במוצר חדש.

אחריות תיקון – המוצר ישלח לתיקון או יוחלף במוצר דומה מחודש, בכפוף לשיקולי דעת החנות, זמן ההחזרה מתיקון
תלוי ביבואן המוצר.

סל קניות0
אין פריטים בסל הקניות
המשך לקנות
0